Občni zbor OZVVS Litija - Šmartno

Litija
Dne 25. 02. 2023 smo organizirali v Gostilni Kovač v Litiji Občni zbor OZVVS Litija Šmartno za leto 2022