Predstavitev združenja

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Litija – Šmartno (v nadaljevanju: OZVVS)
je domoljubna, samostojna, nestrankarska in nevladna organizacija, ki združuje udeležence
osamosvojitvene vojne 1991 in samih priprav nanjo, ne glede na njihovo politično in svetovno
nazorsko prepričanje.

  • OZVVS Litija – Šmartno združuje člane na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji.
  • OZVVS Litija – Šmartno ima status društva v javnem interesu.
  • OZVVS Litija – Šmartno je vpisano v register društev pri UE Litija pod št.155  
  • Matična številka društva je 1162144000.
  • Sedež društva je v prostorih Občine Litija Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
  • Društvo je bilo ustanovljeno leta 2000. Začetki organiziranja veteranov segajo že v 90 leta, kjer so delovali kot ZVVS organizacija Litija, Od leta 1995 naprej nadaljevali kot Območni odbor ZVVS občine Litija. Od leta 2000 naprej kot OZVVS Litija, ki se je ob novo nastali občini Šmartno pri Litiji preimenoval v OZVVS Litija – Šmartno.