Organi

Predsedstvo

FunkcijaIme in PriimekElektronski naslov

predsednik

Ivan Lovše

 ivanveteran@gmail.com

podpredsednik

Drago Kovič

drentrade.prevozi@gmail.com

sekretar

Radovan Petje

 rado.petje@gmail.com

član

Franc Stopar

 franci.stopar@gmail.com

član

Karlo Lemut

 lemut.karlo1@gmail.com

član

Miran Zupančič

 miran.zu@gmail.com

član

Jože Kos

 joze.sok@gmail.com

 

Nadzorni odbor

FunkcijaIme in PriimekElektronski naslov

predsednik

Janez Škrabanja

 janez.skrabanja@gmail.com

član

Rado Poglajen

 poglajenrado@gmail.com

član

Matjaž Urbanc

 m.urbanc.safari@gmail.com

 

Častno razsodišče

FunkcijaIme in PriimekElektronski naslov

predsednik

Boris Žužek

/

član

Peter Oblak

 peterobl@volja.net

član

Henrik Prijatelj

 henrik.prijatelj@gmail.com

 

Praporščaki

FunkcijaIme in PriimekElektronski naslov

praporščak

Jože Kos

 joze.sok@gmail.com

praporščak

Ivan Meserko

/

praporščak

Martin Lindič

/

praporščak

Janez Jurič

/

 

Vodje komisij

FunkcijaIme in PriimekElektronski naslov

šport

Igor Medved

 igor.medved@guest.arnes.si

strelstvo

Zdravko Železnik

 zdravko.zeleznik123@gmail.com

nogomet

Aco  Juvanovič

 tiskarna.aco@siol.net

ribištvo

Darko Vozelj

 /

keglanje

Marjan Jerič

 /

pikado

Izidor Mlakar

 dore.mlakar@gmail.com

pohodništvo

Rado Poglajen

 poglajenrado@gmail.com

smučanje

Igor Medved

 igor.medved@guest.arnes.si