Spominska obeležja

Pomnik v Litiji

Poslovna stavba Občine Litija

Jerebova 14, Litija,
OŠTO Litija.

Obeležje je ZVVS predalo Občini Litija, oziroma takratnemu OŠTO Litija za neoddajo orožja leta 1990.

 • Spominsko obeležje sta postavila OZVVS Litija–Šmartno in Občina Litija, dne 21. 12. 2010.
 • Tajno skladišče orožja in streliva enot OŠTO Litija v zaklonišču tega objekta.
 • Spominsko obeležje sta postavila OZVVS Litija–Šmartno in Občina Litija, dne 23. 12. 2016.

Knjižnica Litija last Občine Litija

Parmova ulica 9, Litija.

 • Leta 1990 sedež OŠTO Litija.
 • Sedež OŠTO Litija, ki je leta 1990 zadržalo orožje.
 • Spominsko obeležje je postavilo OZVVS Litija–Šmartno, dne 20. 10. 2006.

Predilnica Litija

Kidričeva 1, Litija.

 • OŠTO Litija.
 • Pehotno orožje in strelivo. Hranil ga je OŠTO Litija.
 • Spominsko obeležje je postavilo OZVVS Litija-Šmartno, dne 20. 10. 2006

Stanovanjska hiša Janez Nograšek

Levstikova 6, Šmartno pri Litiji.

 • OŠTO Litija.
 • Ostrostrelne puške in strelivo. Hranil ga je OŠTO Litija.
 • Spominsko obeležje je postavilo OZVVS Litija-Šmartno, dne 8. 6. 2007.

 

Stanovanjska hiša Jože Sotlar

Velika Preska 2, Polšnik.

 • OŠTO Litija.
 • Strelivo. Hranil ga je OŠTO Litija.
 • Spominsko obeležje je postavilo OZVVS Litija-Šmartno, dne 13. 9. 2008.

Stanovanjska hiša Henrik Prijatelj

Dole pri Litiji 5, Dole pri Litiji.

 • OŠTO Litija.
 • Minometi in minometne mine. Hranil ga je OŠTO Litija.
 • Spominsko obeležje je postavilo OZVVS Litija-Šmartno, dne 12. 10. 2006.

Presad Gabrovka 

Gabrovka 7,  Gabrovka.

 • OŠTO Litija.
 • Ročni metalci in mine. Hranil ga je OŠTO Litija.
 • Spominsko obeležje ni postavljeno.

Industrija usnja Vrhnika proizvodna enota Šmartno

Usnjarska cesta 16, Šmartno pri Litiji.

 • OŠTO Litija.
 • Strelivo. Hranil ga je OŠTO Litija.
 • Spominsko obeležje jei postavljeno na poslovnem objektu »M=TRIO«
 • Avtoservis Povše Usnjarska cesta 18 Šmartno pri Litiji.

Spominsko obeležje osamosvojitvene vojne za Slovenijo v spominskem parku v Litiji